• Postanowienie Nr 94/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Marklowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 93/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Rydułtowy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienie Nr 92/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Orzesze w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienie Nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 84/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Ślemień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 83/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Skoczów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienie Nr 81/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Skoczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 80/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Żywiec w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienie Nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Rajcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.