• Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko Księgowego w Delegaturze
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej I w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
 • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej II w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie propozycji zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
 • Powołane składy Terytorialnych Komisji Wyborczych według właściwości terytorialnej Komisarzy I, II oraz III
  Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat - o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Delegaturze
 • Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko Starszego Księgowego w Delegaturze
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych i instrukcja głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Rydułtowy, w dniu 14 lutego 2016 r.