• Postanowienie Nr 411/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Racibórz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienie Nr 410/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Racibórz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 254/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Suszec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 252/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pszczyna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienie Nr 251/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Pszczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 253/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Pawłowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 242/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Goczałkowice-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienie Nr 414/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Wyry na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 416/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Orzesze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienie Nr 407/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Łaziska Górne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych