• Postanowienie Nr 409/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Rybnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienie Nr 408/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 427/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Jastrzębie-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienie Nr 426/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 256/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Bielsko-Biała w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienie Nr 255/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Bielsko-Biała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 291/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Żywiec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienie Nr 290/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Żywca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 412/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lubomia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 415/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gorzyce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.