• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Suszec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Węgierska Górka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kozy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Goleszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strumień na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Strumieniu
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strumień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych