Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE – PRZESŁANKI POZYTYWNE

 1. urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego):

 • pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych ;
 • inna osoba mająca co najmniej 5 - letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których wyżej mowa.

2. urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE – PRZESŁANKI NEGATYWNE

 1. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);

 2. urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);

 3. urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b § 3 Kodeksu wyborczego);

 4. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b § 4 Kodeksu wyborczego).

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE URZEDNIKÓW WYBORCZYCH REGULUJE

 • rozdziała 9 działu II ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 i 2418)
 • uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r w sprawie określenia liczby, trybu i warunków połowywania urzedników wyborczych (M.P. poz. 856)
 • uchwała nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzedników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzednika wyborczego (M.P. poz. 260) 

WYMAGANIA DODATKOWE

Osoby posiadające doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów/referendów ogólnopolskich, wyborów/referendów lokalnych w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, będą posiadały pierwszeństwo w zatrudnieniu.

Składanie zgłoszeń:

Zgłoszenia wg wzoru należy przesłać na adres :

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej

ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem na kopercie  „zgłoszenie – urzędnik wyborczy”

można również na:

lub osobiście w Delegaturze.

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  21-02-2023 11:37

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  21-02-2023 11:38

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  21-02-2023 12:23

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  21-02-2023 12:24

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  21-02-2023 12:24

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  21-02-2023 12:36

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  22-02-2023 10:40

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  22-02-2023 10:42

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  22-02-2023 10:43

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  22-02-2023 10:45

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  01-03-2023 12:22

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  22-03-2023 13:01

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  24-05-2023 10:46

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  16-08-2023 10:04

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  16-08-2023 10:05

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  16-08-2023 10:06

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  18-08-2023 12:11

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  21-08-2023 11:19

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  23-08-2023 9:07

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  23-08-2023 12:59

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  25-08-2023 10:25

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  29-08-2023 12:10

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

 • Data modyfikacji

  18-09-2023 10:24

  Wprowadził:

  Bogdan Kubik

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij