• Weszło w życie postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego