• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pszowie, zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strumieniu, zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Istebna, zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wilkowice, zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rajcza, zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ornontowice, zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.