• Komunikat Komisarza Wyborczego III w Bielsku-Białej z dnia 9 października 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w uzupełniających wyborach samorządowych.