• Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego [AUDIO]
    Dla kogo głosowanie przez pełnomocnika? [AUDIO]
  • Głosowanie korespondencyjne dla wyborców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności [AUDIO]
    Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
    Weszło w życie rozporządzenie o przesyłkach w głosowaniu korespondencyjnym
  • O potrzebach niepełnosprawnych wyborców z FIRR