• Powołane składy Terytorialnych Komisji Wyborczych według właściwości terytorialnej Komisarzy I, II oraz III