• Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III podaje do wiadomości publicznej liczbę mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze swojej właściwości terytorialnej, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.