• Komunikat Komisarza Wyborczego I, II i III w Bielsku-Białej z dnia 4 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  INFORMACJE Komisarzy Wyborczych w Bielsku-Białej I, II oraz III z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
 • Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Bielsku-Białej I, II i III o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń powiatowych i gminnych / miejskich komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń powiatowych i gminnych / miejskich komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń powiatowych i gminnych / miejskich komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 6 września 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybo-rów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 6 września 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybo-rów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 6 września 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wybo-rów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 6 września 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.