• Sygn. akt II Ns 233/14, postanowienia z dnia: 19 grudnia 2014 r. (orzeczenie jest prawomocne z dniem 28.12.2014 r., odpis z dnia 5.01.2015 r.), 12 i 14 stycznia 2015 r., Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku Wydziału II Cywilnego
    Sygn. I Ns 306/14, postanowienie z dnia 12 stycznia 2015 r. (postanowienie jest prawomocne z dniem 20. 01. 2015 r.) Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej I Wydziału Cywilnego
  • Sygn. I Ns 305/14, postanowienie z dnia 19 stycznia 2015 r. (postanowienie jest prawomocne z dniem 17. 02. 2015 r.) Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej I Wydziału Cywilnego
    Sygn. akt I ACz 30/15, postanowienie z dnia 19 stycznia 2015 r. Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydziału I Cywilnego
  • Sygn. akt I ACz 95/15, postanowienie z dnia 2 lutego 2015 r. Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydziału Cywilnego
    Sygn. akt V ACz 88/15, postanowienie z dnia 4 lutego 2015 r. Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydziału Cywilnego
  • Sygn. akt I WSC 42/15, postanowienie z dnia 15 maja 2015 r. Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydziału Cywilnego