• Okręg nr 23 - Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu wg gmin i obwodów
    Okręg nr 23 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 12 października 2003 r.
  • Okręg nr 23 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 12 października 2003 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rz