• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r.
  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie z dnia 22 czerwca 2008 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz
 • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie z dnia 22 czerwca 2008 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 10.30 w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zar
  Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.
 • Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21
  Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 czerwca 2008 r.
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie obowiązywania tzw. ciszy wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 22 czerwca 2008 r.