• Wybory Prezydenta RP w dniu 9 października 2005 r. - terytorialny zasięg działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Bielsku-Białej.
    Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 9 października 2005 r. - terytorialny zasięg działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Bielsku-Białej.
  • Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP - ponowne głosowanie w dniu 23 października 2005 r. - terytorialny zasięg działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Bielsku-Białej.