• Informacja o sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych przedkładanych w związku z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w dniu 12 listopada 2006 r.