• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
  • Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin i rad powiatów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.