• Informacja o przewidywanej liczbie wybieranych radnych w stałych okręgach wyborczych i liczbie stałych okręgów wyborczych
    Informacja o podziale na okręgi wyborcze gmin (miast), powiatów