• KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH w sprawie miejsca i czasu przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze województwa śląskiego (wyciąg)
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 26 października 2010 r. o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  • Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych