• Wyniki ponownego głosowania w dniu 4 lipca 2010 r. - w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r., według terytorialnego zasięgu działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 36 w Bielsku-Białej
  Informacja o zaktualizowanej liczbie pełnomocników do głosowania i wyborców udzielających pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w 2010 r., z uwzględnieniem terytorialnego zasięgu działania Okręgowej Komisji Wyborcze
 • Protokół zbiorczych wyników głosowania przeprowadzonego w dniu 20 czerwca 2010 r., według terytorialnego zasięgu działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 36 w Bielsku-Białej
  Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r., według terytorialnego zasięgu działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 36 w Bielsku-Białej
 • Informacja o liczbie pełnomocników do głosowania i wyborców udzielających pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., z uwzględnieniem terytorialnego zasięgu działania Okręgowej Ko
  Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 • Przewidywana liczba obwodów głosowania
  Informacja w sprawie składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 36 w Bielsku-Białej
 • Protokół zbiorczych wyników ponownego głosowania przeprowadzonego w dniu 4 lipca 2010 r., według terytorialnego zasięgu dzialania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 36 w Bielsku-Białej