• Wyniki głosowania do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r. - okręg wyborczy nr 78
  Wyniki głosowania do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r. - okręg wyborczy nr 79
 • Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 27 na listy kandydatów na posłów - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
  Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 27 - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
 • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 27 - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 78 - w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 79 - w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
  Wykaz kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z uzyskaną liczbą głosów w okręgu wyborczym nr 27 - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
 • Wykaz kandydatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z uzyskaną liczbą głosów w okręgu wyborczym nr 27, z uwzględnieniem wyniku wyborów – w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
  Wykaz komitetów wyborczych z uzyskaną liczbą głosów oraz liczbą przydzielonych mandatów w okręgu wyborczym nr 27 – w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.