• Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 3 marca 2015 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej w zwiazku z wyborami samorządowymi, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - według obszaru działania, na którym komitet wyborczy zamierza zgłaszać kandydatów na radnych
  Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej w zwiazku z wyborami samorządowymi, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców - według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 12 września 2014 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatele Dla Ziemi Żywieckiej uczestniczącego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Komunikat o publicznym losowaniu składów terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 23 września 2014 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwoju Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego „Obywatelska Wspólnota Samorządowa” uczestniczącego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Hażlachu