• Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 40 w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie składu, siedziby, właściwości miejscowej i pełnionych dyżurów przez Komisję w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
    Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. - Okręgowa Komisja Wyborcza nr 40 w Bielsku-Białej
  • Wyniki głosowania ponownego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r. - Okręgowa Komisja Wyborcza nr 40 w Bielsku-Białej