Postanowienie Nr 290/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Żywca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Rejestr zmian
  • Data utworzenia02-09-2019 8:46
    Wprowadził:Dariusz Greń
  • Data modyfikacji02-09-2019 8:46
    Wprowadził:Dariusz Greń