• Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Rydułtowach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Rydułtowy, w dniu 14 lutego 2016 r.