Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 r.
  • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i pełnionych dyżurów