• Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Delegaturze
    Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko Starszego Księgowego w Delegaturze
  • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych i instrukcja głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Rydułtowy, w dniu 14 lutego 2016 r.
    Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko Starszego Księgowego w Delegaturze
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, zarządzone na dzień 20 marca 2016 r. w okręgu wyborczym nr 3.
    Wybory uzupełniające do Rady Miasta Rydułtowy, zarządzone na dzień 14 lutego 2016 r.