• Protokół wyników głosowania w rejonie sporządzony przez Rejonową Komisję Wyborczą w Bielsku-Białej