• Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Pszczynie - w okręgu wyborczym nr 4
    Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Pszczynie - w okręgu wyborczym nr 2
  • Zmiany w składzie Rady Miejskiej Mikołowa - w okręgu wyborczym nr 1
    Zmiany w składzie Rady Miejskiej Skoczowa - w okręgu wyborczym nr 1