Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 6 września 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:11-09-2018 8:33
    Wprowadził:Bogdan Kubik
  • Data modyfikacji:11-09-2018 8:33
    Wprowadził:Bogdan Kubik