Wykaz obwodów głosowania - siedzib obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Okręg wyborczy nr 27 do Sejmu RP

Okręg wyborczy nr 26 do Senatu RP

Stan na dzień 12 października 2007 r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia24-03-2016 10:01
    Wprowadził:Bartosz Goździk