• Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Żywcu.
    Zmiany w składzie Rady Powiatu w Żywcu.
  • Zmiany w składzie Rady Miasta Jastrzębie Zdrój.
    Zmiany w składzie Rady Miejskiej Skoczowa.
  • Zmiany w składach rad powiatów i rad gmin (powyżej 20 tys. mieszkańców) - w trybie art. 194 Ordynacji wyborczej