• Powołane składy Terytorialnych Komisji Wyborczych według właściwości terytorialnej Komisarzy I, II oraz III
  Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat - o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Delegaturze
 • Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko Starszego Księgowego w Delegaturze
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych i instrukcja głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Rydułtowy, w dniu 14 lutego 2016 r.
 • Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko Starszego Księgowego w Delegaturze
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, zarządzone na dzień 20 marca 2016 r. w okręgu wyborczym nr 3.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Rydułtowy, zarządzone na dzień 14 lutego 2016 r.